نرم افزار پیمانکاری سپیدار سیستم

سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار به شما امکان می دهد تا بتوانید چندین پروژه را به صورت همزمان مدیریت کنید و در هر لحظه اطلاعات دقیقی از وضعیت قراردادهای مختلف داشته باشید.

امکاناتی که این سیستم دراختیار شما قرار می دهد عبارتنداز:

 • ثبت کلیه هزینه ها به تفکیک عوامل هزینه
 • امکان ارتباط قراردادهای مختلف به یک پروژه
 • امکان ثبت تمام موارد مربوط به هر قرارداد مثل هزینه ها، مصالح، ضرایب، پیش دریافتها ، اسناد تضمین و …
 • صدور سند حسابداری خودکار برای کلیه هزینه ها
 • ارتباط خودکار با سیستم انبار
 • ثبت صورت وضعیت به ۳ شکل موقت، ماقبل قطعی، قطعی
 • امکان تهیه گزارش پیمان به تفکیک قرارداد ها ، پروژه ها ،صورت وضعیت ها و طرف قرارداد

نرم افزار پیمانکاری سپیدار سیستم

سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار به شما امکان می دهد تا بتوانید چندین پروژه را به صورت همزمان مدیریت کنید و در هر لحظه اطلاعات دقیقی از وضعیت قراردادهای مختلف داشته باشید.

امکاناتی که این سیستم دراختیار شما قرار می دهد عبارتنداز:

 • ثبت کلیه هزینه ها به تفکیک عوامل هزینه
 • امکان ارتباط قراردادهای مختلف به یک پروژه
 • امکان ثبت تمام موارد مربوط به هر قرارداد مثل هزینه ها، مصالح، ضرایب، پیش دریافتها ، اسناد تضمین و …
 • صدور سند حسابداری خودکار برای کلیه هزینه ها
 • ارتباط خودکار با سیستم انبار
 • ثبت صورت وضعیت به ۳ شکل موقت، ماقبل قطعی، قطعی
 • امکان تهیه گزارش پیمان به تفکیک قرارداد ها ، پروژه ها ،صورت وضعیت ها و طرف قرارداد

درخواست مشاوره رایگان

برای توضیحات بیشترکافیست با همکاران ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند و یا فرم زیر را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیرند.

۰۲۱۸۸۴۱۹۷۴۵

۰۲۱۸۶۰۲۳۰۸۳