نرم افزار سیستم تولید یا سفارش کار سپیدار سیستم

به کمک سیستم تولید می‌توانید بهای ساخت کالای تولید شده خود را محاسبه کنید و با تعریف فرمول ساخت، مواد اولیه مصرفی را کنترل و مدیریت کنید. با استفاده از گزارش پیش‌بینی تولید به کمک فرمول تعریف شده می توانید مقدار مواد اولیه مورد نیاز برای هر پارت از سفارش را محاسبه و شناسایی کنید و به راحتی از اتلاف مواد اولیه جلوگیری نمایید.

برخی از مهمترین امکانات سیستم تولید:

 • محاسبه ساده و دقیق بهای تمام شده محصول
 • تعریف درختواره مواد و قطعات یک محصول
 • گزارش از انحراف مصرف مواد
 • شناسایی و کنترل دقیق محل ضایعات در فرآیند تولید
 • کنترل دقیق ورود و خروج مواد اولیه و محصولات به انبار های مربوطه
 • گزارش دقیق از میزان تولید مواد مصرفی، ضایعات ، انحراف از تولید و مصرف
 • صدور خودکار سند های حسابداری مربوط به انبار و تولید

نرم افزار سیستم تولید یا سفارش کار سپیدار سیستم

به کمک سیستم تولید می‌توانید بهای ساخت کالای تولید شده خود را محاسبه کنید و با تعریف فرمول ساخت، مواد اولیه مصرفی را کنترل و مدیریت کنید. با استفاده از گزارش پیش‌بینی تولید به کمک فرمول تعریف شده می توانید مقدار مواد اولیه مورد نیاز برای هر پارت از سفارش را محاسبه و شناسایی کنید و به راحتی از اتلاف مواد اولیه جلوگیری نمایید.

برخی از مهمترین امکانات سیستم تولید:

 • محاسبه ساده و دقیق بهای تمام شده محصول
 • تعریف درختواره مواد و قطعات یک محصول
 • گزارش از انحراف مصرف مواد
 • شناسایی و کنترل دقیق محل ضایعات در فرآیند تولید
 • کنترل دقیق ورود و خروج مواد اولیه و محصولات به انبار های مربوطه
 • گزارش دقیق از میزان تولید مواد مصرفی، ضایعات ، انحراف از تولید و مصرف
 • صدور خودکار سند های حسابداری مربوط به انبار و تولید

درخواست مشاوره رایگان

برای توضیحات بیشترکافیست با همکاران ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند و یا فرم زیر را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیرند.

۰۲۱۸۸۴۱۹۷۴۵

۰۲۱۸۶۰۲۳۰۸۳