نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار سیستم

در سیستم خزانه یا دریافت و پرداخت سپیدار مدیریت وجوه نقد و انواع دریافتها و پرداختهای شما به خوبی انجام می‌گیرد

مهمترین امکاناتی که این ماژول در اختیار شما قرار می دهد:

 • ثبت دریافتها و پرداختها به شیوه های مختلف از جمله چک ،حواله ، وجه نقد و کارتخوان
 • مکان چاپ انواع چک با فرمت همه بانک ها
 • امکان مشاهده لیست چکهای سررسید شده و در جریان وصول و جستجوی چکها
 • امکان کنترل مانده منفی برای حسابهای بانکی یا صندوق
 • امکان تهیه صورتحساب مغایرت بانکی خودکار برای همه حساب ها
 • گزارش گیری کامل از مانده حساب ها و گردش حساب های بانکی و صندوق
 • امکان ثبت چک های متوالی
 • امکان راس گیری دریافتها و پرداختها

نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار سیستم

در سیستم خزانه یا دریافت و پرداخت سپیدار مدیریت وجوه نقد و انواع دریافتها و پرداختهای شما به خوبی انجام می‌گیرد

مهمترین امکاناتی که این ماژول در اختیار شما قرار می دهد:

 • ثبت دریافتها و پرداختها به شیوه های مختلف از جمله چک ،حواله ، وجه نقد و کارتخوان
 • مکان چاپ انواع چک با فرمت همه بانک ها
 • امکان مشاهده لیست چکهای سررسید شده و در جریان وصول و جستجوی چکها
 • امکان کنترل مانده منفی برای حسابهای بانکی یا صندوق
 • امکان تهیه صورتحساب مغایرت بانکی خودکار برای همه حساب ها
 • گزارش گیری کامل از مانده حساب ها و گردش حساب های بانکی و صندوق
 • امکان ثبت چک های متوالی
 • امکان راس گیری دریافتها و پرداختها

درخواست مشاوره رایگان

برای توضیحات بیشترکافیست با همکاران ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند و یا فرم زیر را تکمیل نمایید تا با شما تماس بگیرند.

۰۲۱۸۸۴۱۹۷۴۵

۰۲۱۸۶۰۲۳۰۸۳