بسته پیمانکاری

بسته پیمانکاری سپیدار سیستم افزون بر سادگی، امکان ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی از صورت هزینه، صورت وضعیت و تسویه حساب های مربوط به هر پروژه را با دقت و سرعت بسیار برای شما فراهم می کند، همچنین ابزار قدرتمندی برای مدیریت مالی همزمان چند پروژه ی پیمانکاری است که امکان محاسبه بهای تمام شده هر پروژه و قرارداد را در لحظه فراهم می کند.

بسته پیمانکاری

بسته پیمانکاری سپیدار سیستم افزون بر سادگی، امکان ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی از صورت هزینه، صورت وضعیت و تسویه حساب های مربوط به هر پروژه را با دقت و سرعت بسیار برای شما فراهم می کند، همچنین ابزار قدرتمندی برای مدیریت مالی همزمان چند پروژه ی پیمانکاری است که امکان محاسبه بهای تمام شده هر پروژه و قرارداد را در لحظه فراهم می کند.

سیستم های بسته پیمانکاری سپیدار

بسته پیمانکاری

یکی از مهم ترین چالش ها و دغدغه های شرکتهای پیمانکاری، داشتن یک سیستم یکپارچه و منسجم حسابداری است.  که بتوانند فعالیت های مختلف آنها را به خوبی مدیریت کند. از آنجایی که این شرکت ها عموماً با شرکای تجاری مختلف و در قالب پروژه های متفاوت فعالیت می‌کند داشتن یک سیستم حسابداری یکپارچه و کارآمد، اهمیت به سزایی برای آنها دارد. بسته پیمانکاری سپیدار این امکان را به شما می دهد تا بتوانید همزمان چندین پروژه را به راحتی مدیریت کنید و ضمن گزارش دهی از صورت وضعیت و صورت هزینه و تسویه حساب های مربوط به هر پروژه، بتوانید بهای تمام شده هر پروژه و قرارداد را به صورت مجزا و در لحظه محاسبه کنید.

این بسته شامل سیستم های زیر می باشد :

امکانات بسته پیمانکاری سپیدار سیستم

چرا بسته پیمانکاری سپیدار سیستم؟