بسته سفارش گیری و پخش

بسته سفارش گیری و پخش سپیدار سیستم مناسب شرکتهایی است که چرخه فروش و توزیع مویرگی را بصورت بخش بسیار مهم از فرآیند فروش خود دارند و می خواهند آن را به شکل یکپارچه و انعطاف پذیر مدیریت کنند.

بسته سفارش گیری و پخش

بسته سفارش گیری و پخش سپیدار سیستم مناسب شرکتهایی است که چرخه فروش و توزیع مویرگی را بصورت بخش بسیار مهم از فرآیند فروش خود دارند و می خواهند آن را به شکل یکپارچه و انعطاف پذیر مدیریت کنند.

سیستم های بسته سفارش گیری و پخش

بسته سفارش گیری و پخش

بسته پخش و سفارش گیری سپیدار سیستم ویژه شرکت‌هایی است که توزیع و فروش خود را به شکل پخش مویرگی انجام می دهند و به دو شکل پخش گرم(سفارش اولیه و تحویل همزمان) و پخش سرد(سفارش اولیه – تحویل) صورت می گیرد. حجم بالای عملیات روزانه در فرآیند توزیع و فروش ، تعداد مشتریان زیاد ، تنوع محصولات و مسیرهای مختلف توزیع، همگی از چالش‌هایی هستند که مدیریت دقیق و همزمان آنها در شرکت های پخش، نیازمند یک سیستم کارآمد و هوشمند است. نرم افزار سفارش گیری و پخش سپیدار علاوه بر سیستم های اصلی یک شرکت بازرگانی (مانند فروش، انبار، دریافت و پرداخت ) سیستم های دیگری مانند سفارش گیری ، موبایل و تبلت و محاسبه پورسانت را نیز دارد که به راحتی پاسخگوی تمام نیازهای یک شرکت پخش می باشد .

این بسته شامل سیستم های زیر می باشد :

امکانات بسته های سفارش گیری و پخش سپیدار سیستم

چرا بسته های سفارش گیری و پخش سپیدار سیستم؟