بسته بازرگانی

بسته بازرگانی سپیدار سیستم مجموعه ایی از نرم افزار های یکپارچه که می تواند فرآیند خرید ،فروش و تسویه حساب را بصورت کامل ثبت کند. و با استفاده از گزارشات کاربردی و ساده تصویر کاملی از عملیات تجاری شرکت برای مدیریت ترسیم نماید.

بسته بازرگانی

بسته بازرگانی سپیدار سیستم مجموعه ایی از نرم افزار های یکپارچه که می تواند فرآیند خرید ،فروش و تسویه حساب را بصورت کامل ثبت کند. و با استفاده از گزارشات کاربردی و ساده تصویر کاملی از عملیات تجاری شرکت برای مدیریت ترسیم نماید.

سیستم های بسته بازرگانی سپیدار

بسته بازرگانی

بسته بازرگانی سپیدار ، ویژه شرکت های بازرگانی یا شرکتهایی که به خرید و فروش کالا مشغول هستند طراحی شده است. با توجه به نوع فعالیت شرکت های بازرگانی که براساس خرید و فروش کالا صورت می گیرد ، این پکیج بازرگانی بر بخش هایی مانند فروش ، انبار و دریافت وپرداخت تمرکز دارد. به کمک این نرم افزار می توانید کنترل دقیقی بر موجودی انبار و میزان و زمان سفارش هر کالا داشته باشید و همچنین با گزارشات دقیق و جامع سیستم فروش می توانید عملکرد بخش فروش را به خوبی مدیریت کنید .

این بسته شامل سیستم های زیر می باشد :

امکانات بسته بازرگانی سپیدار سیستم

چرا بسته بازرگانی سپیدار سیستم؟