بررسی ۵ ویژگی حساب معین در نرم افزار حسابداری

بررسی ۵ ویژگی حساب معین در نرم افزار حسابداری

این ۵ ویژگی شامل ویژگی «کنترل ماهیت طی دوره» ، ویژگی « تفصیلی پذیر » ، ویژگی «ارزی» ، ویژگی «تسعیر پذیر » و  ویژگی « پیگیری» می باشد که در ادامه هر کدام را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم:

کنترل ماهیت مانده حساب ها در حسابداری ،برای بیشتر حسابداران از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کنترل ماهیت مانده حساب می توانند متوجه ثبت اشتباه بدهکار یا بستانکار یک حساب شده و نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. در نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم می توانیم ویژگی «کنترل ماهیت طی دوره » را برای هر حساب معین فعال نمائیم . و سیستم در زمان تبدیل وضعیت اسناد موقت به دایم این کنترل را انجام می دهد و در صورتی که حسابی مانده آن خلاف ماهیت آن شده باشد بصورت یک لیست گزارش می دهد. این ویژگی با گردش دار شدن حساب معین نیز قابل تغییر (فعال شدن/ غیرفعال شدن) است

در زمان ثبت یک سند حسابداری،بعضی از حسابهای معین همراه با جزئیات می بایست ثبت شود. بطور مثال وقتی از حساب های دریافتنی استفاده می کنیم باید مشخص بشود از چه شخص یا شرکتی طلبکار هستیم و یا در زمان ثبت هزینه ایاب و ذهاب باید ذکر شود برای کدام مرکز هزینه است. در نرم افزار حسابداری سیپدار سیستم می توانیم « ویژگی تفصیلی پذیر » را برای هر حساب معین فعال نمائیم. با این ویژگی سیستم این امکان را به ما می دهد که در ثبت سند حسابداری ،بعد از استفاده حساب معین، تفضیل مرتبط با آن را نیز مشخص کنیم. دسته بندی حساب تفضیل در سیستم سپیدار شامل  «تفضیل طرف حساب» (اشخاص حقیقی و حقوقی) ،«تفضیل مرکز هزینه»، «تفضیل حساب های بانکی»، «تفضیل قراردادهای پیمانکاری»، «تفضیل صندوق» و «تفضیل سایر» می باشد. این ویژگی قبل از گردش دار شدن حساب معین باید فعال شود و بعد از گردش دار شدن حساب معین امکان تغییر این ویژگی وجود ندارد.

  • در بعضی از شرکتها بخشی از  عملیات مالی بصورت ارزی انجام میشود و در ثبت سند حسابداری علاوه بر اطلاعات ریالی می بایست نوع ارز، مقدار ارز و تعداد ارز نیز مشخص باشد. برای ثبت این عملیات ارزی در حسابداری می بایست زیر سیستم ارزی سپیدار نصب باشد و برای هر حساب معین که این ویژگی فعال شود می توان نوع ارز، مقدار ارز و تعداد ارز را ثبت کرد. و در گزارش مرور حسابها و … می توان به تفکیک ارز نیز گزارش گیری نمود. این ویژگی قبل از گردش دار شدن حساب معین باید فعال شود و بعد از گردش دار شدن حساب معین امکان تغییر این ویژگی وجود ندارد.
  • طبق استاندارهای حسابداری، حسابهایی که ارزی هستند و مانده ریالی دارند جهت نمایش مانده صحیح ایی از آنها در گزارشات و صورتهای مالی می بایست این حسابهای ارزی را مجدد با نرخ روز محاسبه ، و مانده ریالی این حسابها را به روز کنیم. به این کار تسعیر ارز می گویند و مابه التفاوت ریالی که از تسعیر ارز بدست می آید را به سود و زیان ناشی از تسعیر ارز منتقل میکنند. در نرم افزار حسابداری سیپدار سیستم می توانیم « ویژگی تسعیر پذیر » را برای هر حساب معین فعال نمائیم. با این ویژگی سیستم این امکان را به ما می دهد که در زمان نیاز با آخرین نرخی که در سیستم وجود دارد عملیات تسعیر را انجام داده و سند حسابدار آن را نیز صادر نماید. این ویژگی قبل از گردش دار شدن حساب معین باید فعال شود و بعد از گردش دار شدن حساب معین امکان تغییر این ویژگی وجود ندارد.
  • اکثر حسابداران تمایل دارند در زمان ثبت سند حسابداری برای هر ردیف حساب معین تاریخ  و یا شماره ایی  (مثل تاریخ سررسید چک،تاریخ صورتحساب،تاریخ قرارداد و …) را درج نمایند و امکان استفاده از این تاریخ و شماره را  در گزارشات داشته باشند. در نرم افزار حسابداری سیپدار سیستم می توانیم « ویژگی پیگیری » را برای هر حساب معین فعال نمائیم. با این ویژگی سیستم  هنگام صدور سند دو ستون شماره پیگیری و تاریخ پیگیری فعال می شود تا بتوانیم اطلاعات پیگیری را وارد نماییم
برای یادگیری سریع نرم افزار حسابداری سپیدار حتما این مقاله را هم بخوانید :  5 مرحله ساده برای تهیه ترازنامه
شما می توانید با استفاده از دمو رایگان با امکانات و قابلیت های نرم افزار سپیدار سیستم بیشتر آشنا شود .
برچسب ها :
, , , , , , , , ,