بررسی امکانات رسید دریافت در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار

شرکت ها با توجه نوع فعالیتی که انجام می دهند، اقدام به دریافت نقد (بصورت وجه و یا واریز به حساب بانکی) و یا چک (بصورت تجاری و یا تضمینی) از مشتریان خود می نمایند .عملیات رسید دریافت در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار  یکی از فعالیت های اصلی حسابداری وجوه نقد می باشد که مستلزم کنترل داخلی و ثبت به موقع و به روز جهت گزارش گیری و اتخاذ تصمیمات آتی می باشد.

راهنمای کامل رسید دریافت در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار :

با توجه به امکانات خوب نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار سیستم می توانیم عملیات دریافت را به راحتی در سیستم ثبت کنیم و سند حسابداری آن را صادر نماییم و در آخر از رسید ثبتی آن ، جهت بایگانی پرینت بگیریم.

چهار نوع دریافت در سپیدار سیستم با عناوین «دریافت از مشتری »، «دریافت از تامین کننده»، «سایر دریافت ها» و «تضمین» وجود دارد که در ادامه هرکدام را مورد بررسی قرار می دهیم:

با انتخاب نوع «دریافت از مشتری »:

 • در قسمت لیست طرف مقابل فقط لیست مشتریان نشان داده می شود .
 • معین بستانکار دریافت با «حساب های دریافتنی» بصورت پیش فرض پر می شود.
 • امکان ثبت نقد در صندوق را داریم.

رسید دریافت در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار

 • واریز به حساب بانکی را به همراه جزئیات آن شامل شماره فیش واریزی،تاریخ،مبلغ و تفضیل حساب بانکی ثبت کنیم.

 • می توانیم چکهای دریافتی را با جزئیات کامل شامل شماره چک،پشت نمره (ردیف دفتر چک)، مبلغ ، تاریخ سررسید ،بانک، کد شعبه،عنوان شعبه ،شماره حساب و شرح ثبت کنیم.

 • با استفاده از دکمه چک های متوالی می توانیم سری چک های دریافتی را بسهولت ثبت کنیم.
برای یادگیری سریع نرم افزار حسابداری سپیدار حتما این مقاله را هم بخوانید :  بستن حساب ها و ثبت سند اختتامیه - افتتاحیه در سپیدار سیستم

 • در صورت وجود تخفیف در زمان دریافت ، تخفیف مورد نظر را وارد نمایید . در این صورت مبلغ تخفیف به مبلغ دریافت اضافه شده و جمع کل دریافت را تشکیل می دهد .

 • نقد،چک و حواله واریز را بصورت مرکب در یک رسید دریافت نیز می توانیم ثبت کنیم.
 • با استفاده از عملیات راس گیری می توانید میانگین وزنی یک رسید دریافت را به ازای قلم های “وجه نقد ، چک ، حواله و …” و نسبت به یک مبدا زمانی خاص استخراج کنیم .
 • فرمول محاسبه راس گیری به صورت زیر می باشد :

رسید دریافت در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار

نمونه سند حسابداری دریافت نقد همراه با تخفیف
حساب معین حساب تفضیل بدهکار بستانکار
موجودی صندوق صندوق مرکزی ۱۰۰۰
تخفیفات نقدی فروش ۳۵
حسابهای دریافتنی طرف حساب ۱۰۳۵
نمونه سند حسابداری دریافت چک همراه با تخفیف
حساب معین حساب تفضیل بدهکار بستانکار
اسناد دریافتنی نزد صندوق طرف حساب ۱۰۰۰
تخفیفات نقدی فروش ۳۵
حسابهای دریافتنی طرف حساب ۱۰۳۵
نمونه سند حسابداری دریافت حواله واریز همراه با تخفیف
حساب معین حساب تفضیل بدهکار بستانکار
موجودی بانک ها حساب جاری ۱۰۰۰
تخفیفات نقدی فروش ۳۵
حسابهای دریافتنی طرف حساب ۱۰۳۵

با انتخاب نوع «دریافت از تامین کنندگان » در رسید دریافت در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار:

 • در قسمت لیست طرف مقابل فقط لیست تامین کنندگان نشان داده می شود .
 • معین بستانکار دریافت با «حساب های پرداختنی» بصورت پیش فرض پر می شود.
 • مابقی امکانات شبیه موارد ذکر شده می باشد.

با انتخاب نوع «سایر دریافت ها »:

 • در قسمت لیست طرف مقابل تمام حسابهای تفضیل نشان داده می شود .
 • معین بستانکار دریافت بصورت پیش فرض خالی می باشد.
 • امکان درج تخفیف نیز غیر فعال می شود.
 • مابقی امکانات شبیه موارد ذکر شده می باشد.
برای یادگیری سریع نرم افزار حسابداری سپیدار حتما این مقاله را هم بخوانید :  معرفی نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار سیستم

با انتخاب نوع «تضمین »:

 • در قسمت لیست طرف مقابل تمام حسابهای تفضیل نشان داده می شود .
 • معین بستانکار دریافت با معین اسناد تضمینی به نفع شرکت بصورت پیش فرض پر می شود.
 • امکان درج نقد نیز غیر فعال می شود.
 • امکان درج تخفیف نیز غیر فعال می شود.
 • در قسمت ورود اطلاعات چک الزامی به ورود تاریخ سررسید نمی باشد.
 • مابقی امکانات شبیه موارد ذکر شده می باشد.
برچسب ها :
, , , , , , , , , , , ,

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *